Month: December 2022

Norwegian news

Hva er Resomation? Selskapet Resomation Ltd i England, som er en del av LBBC Group Ltd, har i en årrekke produsert og solgt utstyr til gravferdsmarkedet for en alternativ sluttbehandling av døde, som et alternativ til jordbegravelse og vanlig flammekremasjon. Navnet på denne prosessen, som også kalles vannkremasjon, har selksapet valgt å kalle «Resomation», og dette er det nye miljøvennlige alternativet...

Continue reading

Safecontractor Approved
BSI and UKAS

Copyright © Resomation
Powered By Spotlight Studios

Resomation Ltd. Registered in Scotland. Company no SC323417. VAT no GB 921 9314 95
Registered office address: 25 Honeywell Avenue, Glasgow, Scotland, G33 6HS