Norwegian news

Hva er Resomation?

Selskapet Resomation Ltd i England, som er en del av LBBC Group Ltd, har i en årrekke produsert og solgt utstyr til gravferdsmarkedet for en alternativ sluttbehandling av døde, som et alternativ til jordbegravelse og vanlig flammekremasjon. Navnet på denne prosessen, som også kalles vannkremasjon, har selksapet valgt å kalle «Resomation», og dette er det nye miljøvennlige alternativet til flammekremasjon og begravelse.

Vi mener at det er fint å kunne gi borgerne et nytt og miljøvennlig valg ved slutten av livet. Vannkremasjon er en mildere, og et mer naturlig alternativ som bruker vann i stedet for flamme, for å returnere kroppen til aske. Som med flammekremasjon, kan familier velge en tradisjonell begravelsesseremoni og vi vil at asken skal verdsettes etter deres ønsker, på lik linje med asken etter en flammekremasjon.

Begravelsesbransjen fortsetter å utvikle og modernisere seg, ettersom mennesker over hele verden ser etter flere valg ved livets slutt, spesielt med hensyn til mer miljøbevisste alternativer.

Enten du er pårørende, begravelsesbyrå, krematorieeier eller en profesjonell person i en begravelsesbransje, så er dette alternativet ved livets slutt nå en viktig og stadig mer kritisk del av begravelsesbransjen, og den vil bli enda viktigere i fremtiden.

Der det tilbys vannkremasjon til publikum, er vi vitne til at folk velger dette som et alternativ fremfor konvensjonell flammekremasjon og begravelse.

Etter hvert som flere land, stater og regioner rundt om i verden ser ut til å godkjenne prosessen og publikum forstår fordelene ved bruk av denne metoden, så forventer vi at mange vil velge denne prosessen fremfor både flammekremasjon og begravelse.

For at publikum skal kunne utøve sin rett til å velge, og for at miljøet skal begynne å dra nytte av dette valget, er det opp til deg å bistå i denne bevegelsen for positiv endring og etterspørre denne prosessen.

Med den økende trenden for bruk av vannkremasjon, først og fremst i USA, av familier som ønsker å være vitne til de siste verdige øyeblikkene etter døden, gjør den milde estetikken og funksjonaliteten til vannkremasjon seg godt i det som skal være den verdige og stille utgangen av livet.

Etter hvert som folk nå er mer opptatt enn noensinne av miljøpåvirkningen på planeten, vil investering i vannkremering tillate deg å tilby et nytt, miljømessig alternativ til lokalsamfunnet.

Tidlige etterspørrere og brukere av prosessen vil helt klart skille seg ut fra mengden av borgerne og gi en klar og positiv miljøerklæring til alle rundt seg. Desmond Tutu gjorde det samme valget for sin egen del i forkant av sin egen død.

—————————————————————————————————————————————

Hvordan bidrar valg av Resomation til å redusere miljøpåvirkningen fra begravelsen min?

Kvikksølv slippes ikke ut under behandling med Resomation. Resomationsprosessen samler og resirkulerer alt kvikksølvamalgam på en sikker og trygg måte.

Bruken av en bærekraftig ullsvøp i prosessen eliminerer behovet for å produsere miljøskadelige kister til engangsbruk, med all den energi, råvareforbruk og andre elementer som medgår i denne produksjonen og logistikken.

En begravelse som velger Resomation har mer enn 7 ganger mindre miljøpåvirkning sammenlignet med de andre valgene for begravelse (TNO, 2011).

Resomationsprosessen har 35% mindre klimagassutslipp sammenlignet med kremasjon (Sustain 2010). Dette er med bruk av gass i vår prosess, og klimagassutslippet er enda lavere ved valg av elektrisitet for oppvarming av vannet.

Resomasjonsprosessen krever mindre enn en femtedel av energien (gass og elektrisitet) sammenlignet med energien som brukes til en vanlig flammekremasjon.

Resomation har den laveste miljøpåvirkningen av alle begravelsesalternativer som er tilgjengelige i dag (TNO, 2011 & 2014)

 —————————————————————————————————————————————

Oppdatering i forhold til system for behandling av kjæledyr

Et vannkremasjonssystem for behandling av kjæledyr er ferdig er utviklet.

Som svar på den økende interessen for et system designet for behandling av kjæledyr, har Resomation Ltd utviklet et vannkremasjonssystem for kjæledyr. Utstyret er utviklet med tilbakemeldinger fra brukere fra hele verden og er nå i testfasen.

I tillegg til god miljøytelse, er noen av fordelene du kan forvente lave driftskostnader, enkel installasjon, kompakt størrelse og ergonomisk design for enkel bruk.

Så langt, så vil det firtsatt ta litt tid i Norge for å få dette godkjent av Mattilsynet, men det er satt igang et arbeid med dette. Dersom EU godkjenner denne typen anlegg, så vil norske myndigheter komme raskt etter.

————————————————————————————————————————————–

Oppdatering av globale hendelser

De siste 6 månedene var ekstremt travle måneder for ansatte ved hovedkontoret til Resomation Ltd. Vi har deltatt på konferanser og utstillinger over hele verden fra USA til fastlands-Europa og Storbritannia. Våre Global Resomation Ambassadører tiltrakk seg på disse eventene publikum fra USA, Canada, Belgia, Norge, Finland, Tyskland, Nederland, Storbritannia, Australia, New Zealand og mange flere land!

Vi startet i Albuquerque, USA, på Green Funeral Conference of the Cremation Association of North America. Vi er glade for å ha vært med å sponset dette arrangementet, som opplyste begravelsesleverandører om hvordan de kan tilby grønne begravelsesalternativer til sine familier, inkludert Resomation.

Nicki Mikolai (Resomation America) og Sandy Sullivan (grunnlegger av Resomation) følte virkelig entusiasmen for vår teknologi og Resomation på denne konferansen, og de fortsatte rett til neste konferanse, som var National Funeral Directors Association’s Convention i Baltimore i USA. Det ble så mye oppmerksomhet omkring oss og teknologien vår, at Nicki fra Resomation America Ltd ble filmet for en kommende dokumentar om alternative begravelsesalternativer. Begravelsespersonell fra hele verden strømmet til utstillingene våre på begge arrangementene, og her lærte de hvordan de skulle bringe dette bærekraftige alternativet og valget videre til de familiene de var i kontakt med.

I Europa har også oppmerksomheten omkring Resomation vært virkelig følbar. Først deltok Runar Frømyhr og Stephanie Sinclair-Lappi (ambassadører for henholdsvis Norge og Finland) på NFKK-kongressen i Finland hvor de møtte beslutningstakere fra både Norge, Sverige, Danmark og Finland. Her fikk Runar og Stephanie meget positive tilbakemeldinger, spesielt om miljøfordelene og den enkle driften ved Resomation. Mange var virkelig overrasket over teknologien med dens fortreffelighet i forhold til dagens og fremtidens krav til både behandling og miljø, og deltakerne på den nordiske konferansen NFKK ga uttrykk for at de opplever Resomation som et naturlig, bærekraftig og økologisk valg for publikum.

I slutten av september 2022, ga vår grunnlegger Sandy Sullivan en presentasjon for to fullbookede  forsamlinger på ‘Resomation College’ på arrangementet VTU i Nederland. Vincent van Leest (ambassadør for Nederland) kommenterte i denne forbindelse: “Bevegelsen i fastlands-Europa tar virkelig av”. De tilstedeværende var “overveldet og begeistret” over utsiktene til at dette bærekraftige livsavslutningsalternativet kunne bli tilbudt i deres land. Det vanligste spørsmålet var: “Når vil dette være mulig i mitt land?”.

Vår erfaring er at de fleste land i Europa er ivrig etter å tilby prosessen til Resomation så snart som mulig. Vincent snakket også med omstendighetene og besøkende omkringom vår utstillingsstand og den fysiske Resomator-enheten vi stilte ut. Det har vist seg at over 90% av de 4 000 konferansedeltakerne besøkte Resomation-standen, snakket med oss om selve prosessen, og tok en titt inn i Resomatoren for å se hvordan den var bygd og hvordan den fungerer. Interessen for at Resomation skulle bli et alternativ over hele Europa var tydelig for oss alle på dette arrangementet.

Resomation var også et hett tema på Redesigning Deathcare Conference ved University of Melbourne, Australia, i slutten av oktober 2022. Med fokus på resomasjonens økologiske natur, og viktigst av alt, valget det gir ved livets slutt, hørte delegatene om den internasjonale utviklingen av Resomation fra Ross George (Austeng – Resomation Agent for Australia), Deborah Richards (Water Cremation Aotearoa New Zealand), Georgina Robinson (PhD-forsker ved Durham University), Heather Conway (professor ved Queen’s University Belfast) og Caitlin Doughty (Order of the Good Death). Delegatene var veldig glade for å høre fremdriften som driver innføringen av Resomation på flere og flere steder rundt om i verden.

Ekte entusiasme for Resomation kan sees over hele verden, og det fortsetter å vokse, som Nicki bemerket: “Hver gang vi stiller ut, er det flere og flere beslutningstagere i bransjen som sterkt vurderer å tilby dette alternativet til familier, og de leter etter informasjon om hvordan de kan klare å få dette til.”

For noen fruktbare måneder vi har hatt, med opplæring og informasjon i og til markedet om Resomation, og ikke minst er det hyggelig med den internasjonale utviklingen og interessen for dette bærekraftige begravelsesvalget. Følg oss på sosiale medier for å lære mer om Resomation og dens globale fremgang!

————————————————————————————————————————————

De første stedene med Resomation vil åpne i Storbritannia og Irland våren 2023

Til dags dato, har beslutningstakere i bransjen som har ønsket å se vannkremering i drift måttet vente til gjennomføring av forskjellige messer i Europa, eller å reise til USA for å se et Resomation-system som er i operativ drift. Dette kommer til å endre seg veldig raskt.

Kindly Earth Herrington vil være det første Resomation-anlegget som åpner i Nordøst-England tidlig våren 2023. Dette gir de lokale begravelsesbyråene i denne regionen muligheten til å tilby Resomation som et bærekraftig valg til sine kunder.

Irland åpner også ett av de første Resomation-anleggene i Europa. Elizabeth Oakes fra Pure Reflections, jobber for tiden med anlegget sitt og dette forventes å være klar til å åpne for drift også tidlig i 2023.

 

 

 

Safecontractor Approved
BSI and UKAS

Copyright © Resomation
Powered By Spotlight Studios

Resomation Ltd. Registered in Scotland. Company no SC323417. VAT no GB 921 9314 95
Registered office address: 25 Honeywell Avenue, Glasgow, Scotland, G33 6HS